יחידת תשלום במזומן לSelf CheckOut

תיאור

SPS – יחידת תשלום במזומן המתממשקת לעמדות תשלום עצמי(Self Checkout).