תיאור

כרטיס בקר שממיר פרוטוקולים שונים כגון MDB, CCTALK, CCNET לחיבור USB אחד
בנוסף יש לו שליטה ובקרה על 16 + 16 כניסות ויציאות.

paylink™ נתונים טכניים