מערכת תשלום אוטומטית להפעלת מזגנים

תיאור

Mazganim – 

מערכת אוטומטית לתשלום במזומן עבור רכישת זמן להפעלת מזגנים בבתי כנסת.