תיאור

G-13 – מנגנון מטבעות

הG-13 מציע פיתרון למכשירים בעלי טכנולוגיה מרובת תדרים.

G-13 נתונים טכניים